Mindfulness

Overalt hvor der tales om stress, er der nogen der foreslår mindfulness-øvelser. Mange insisterer endda på, at mindfulness er en kur mod stress.

Det er det ikke og mange gange er mindfulness ikke engang det rigtige værktøj at bruge, når man er ramt af alvorlig stress – men lad os starte med begyndelsen.


Hvad er mindfulness?

Mindfulness blev opfundet – eller defineret – i starten af 1980’erne af Jon Kabat-Zinn.
Han havde gennem nogle år studeret meditation og stiftede i 1979 “Stress Reduction Clinic” på University of Massachusetts Medical School med det formål at undersøge om meditation kan hjælpe stressramte.

Jon Kabat-Zinn

Alle var lige kommet ud af 60’erne og 70’erne og på det tidspunkt var meditation stærkt forbundet med religion – ofte buddhisme, hvilket mange stadig anså som noget “flippere” og “blomsterbørn” dyrkede. Jon Kabat-Zinn fjernede derfor i sin definition af Mindfulness alle bånd til religion og definerede Mindfulness som noget ureligiøst, alle kunne dyrke uden at have noget forhold til østlig religion, hverken for eller imod. Det ændrer dog ikke på, at alle øvelserne og selve grundstammen i Mindfulness i bund og grund stammer fra buddistiske meditationsøvelser.

Modsat andre former for meditation, så er man i Mindfulness altid fuldt tilstede og opmærksom. Der findes f.eks. ikke “drømmerejser” eller “ud af kroppen”-oplevelser i Mindfulness.

Fokuspunktet i Mindfulness er din vejrtrækning. Du bruger din vejrtrækning som et holdepunkt, mens du registrerer og accepterer dine omgivelser.
Det lyder meget nemt, men det er det ikke altid. Din hjerne vil meget gerne ud af alverdens tangenter og arbejde med alt muligt andet, men efterhånden som du bliver øvet i Mindfulness, lærer du at “tøjle” din hjerne og holde et roligt fokus på vejrtrækningen og det, der foregår omkring dig (i nuet).

Jon Kabat-Zinns 2 mest brugte definitioner af Mindfulness er MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction og MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy.
MBCT bruges kun sammen en professionel behandler, men du kan sagtens lære en række øvelser af en MBSR-certificeret instruktør, som du kan arbejde med derhjemme.

MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

Som navnet siger, så er MBSR en lang række øvelser, som har til formål at reducere stress. Der er dog tre ting man skal indse, inden man kaster sig ud i MBSR-øvelserne:

  1. Det er ikke sikkert at Mindfulness er for dig på dette tidspunkt.
    Hvis du er ramt af alvorlig stress, så er det ikke sikkert at du kan håndtere øvelserne og måske giver de endda en forværring. Så skal du lade være og prøve igen efter et stykke tid.
  2. Mindfulness er et værktøj, det er ikke en kur!
    Mange har desværre misforstået Mindfulness og tror, at man “bare” skal lære Mindfulness, så får man aldrig stress. Det er ikke rigtigt. Mindfulness er et fantastisk værktøj til at få ro, men det fjerner ingen af dine stressbelastninger.
  3. Mindfulness kræver øvelse før det er rigtigt effektivt.
    De fleste kan mærke at MBSR-øvelserne er rare, så snart de prøver dem, men for at få det fulde udbytte af Mindfulness, skal der masser af øvelse til.

MBSR er siden 80’erne blevet brugt i tusindevis af forskningsprojekter og virkningen er derfor yderst veldokumenteret.

Hvor kan jeg lære Mindfulness?

Mindfulness er blevet ekstremt populært de senere år og derfor er der også opstået mange kurser, hvor man angiveligt underviser i Mindfulness. Der findes tusindevis af “Mindfulness”-øvelser på YouTube og andre steder på nettet. Desværre er mange af disse øvelser hjemmelavede af selvudnævnte Mindfulness-instruktører og kan være nok så rare – men de har intet med den oprindelige udgave af Mindfulness og slet ikke med MBSR at gøre.

Derfor: Opsøg en MBSR-certificeret instruktør og lær nogle øvelser rigtigt, som du kan arbejde med derhjemme. Kun på den måde ved du at du bruger den mest effektive form for Mindfulness.
MBSR-instruktører holder kurser og har aftenskolehold over hele landet. Find dem på Google.

Lars Lautrup-Larsen