Antallet af stressramte er rent gætværk

Igen og igen får vi de samme tal smidt i hovedet, når spørgsmålet om, hvor mange i Danmark, der er ramt af alvorlig stress.

Ikke nok med at de tal der annonceres er fra 2006. De stammer også fra Statens Institut for Folkesundheds rapport: “Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark“, hvor hele afsnittet omkring stress hedder “Psykisk arbejdsbelastning” og derfor udelukkende har fokus på den såkaldte “arbejdsrelaterede stress”. Hvor mange der er sygemeldt med stress, der relaterer sig til alt andet end ens arbejde, har vi ingen tal på.

2006-undersøgelsen var baseret på fakta – tal fra Sygesikringsregisteret, Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret, hvor alle efterfølgende undersøgelser har været baseret på spørgeskemaer.
Disse undersøgelser er efter min mening meget lidt brugbare, da der stadig er en masse forvirring og misforståelser omkring begrebet “stress” og er du ikke klar over den fulde definition, kan dine svar på et spørgeskema om emnet ikke rigtigt bruges til noget.

I juli i år kom resultatet af en ny undersøgelse, der ikke har fået ret meget omtale, men hvis undersøgelsesmetoder gør, at den er det bedste fingerpeg om, hvordan det står til med antallet af alvorligt stressramte her i landet.

Psykiatrifonden beskriver undersøgelsen således:

En gennemgang af journalerne hos en gruppe praktiserende læger i Region Syddanmark med i alt 51.422 patienter viste, at 2,1 % af patienterne i en seksmåneders periode var registreret med stress-symptomer eller en diagnose, der indikerer stress. Det svarer til ca. 75.000 patienter på landsplan.


Du finder den fulde ordlyd af undersøgelsen her: Prevalence of persons contacting general practice for psychological stress in Denmark – Lykkegaard, J. et al.

Undersøgelsen har gennemgået journaler for relativt få patienter i forhold til det samlede antal patienter i Danmark, men tallene er faktiske antal på patienter, som en fagperson har vurderet værende ramt af alvorlig stress. Der er samtidig ikke taget stilling til, om sygemeldingen skyldes forhold på arbejdspladsen eller i privatlivet (eller begge dele som jeg til enhver tid vil hævde oftest er tilfældet).

Derfor mener jeg at denne undersøgelse er den langt mest brugbare af dem alle og at vi der formidler information omkring stress bør henvise lange mere til denne undersøgelse i stedet for tallene fra 2006-undersøgelsen, som det er tilfældet nu.
Det vil jeg selv gøre fremover – selvom undersøgelsens konklusion om at der dagligt er 75.000 sygemeldte pga. alvorlig stress kun kan være gætværk baseret på relativt få journaler, så er det det mest kvalificerede gæt der findes overhovedet.

Lars Lautrup-Larsen

Nøgleord: , , , , , .Bogmærk Permalink.